12 października, 2017

Doroczne spotkanie przedstawicieli Zrzeszeń Banków Spółdzielczych i Systemów Ochrony Instytucjonalnej

by Katarzyna Mendrek in zobacz inne

W dniach 26-27 października 2017 odbędzie się we Wrocławiu spotkanie przedstawicieli Zrzeszeń Banków Spółdzielczych oraz Systemów Ochrony Instytucjonalnej. Takie spotkanie odbywa się regularnie, dając uczestnikom możliwość omówienia bieżących zagadnień związanych ze sprawozdawczością. 

W tym roku wyjątkową okazję stanowi 10-lecie systemu tranSIS, z którego od lat korzystają pracownicy Banków Zrzeszających a od niedawna również Systemów Ochrony Instytucjonalnej.   

Spotkanie dotyczące sprawozdawczości obligatoryjnej w sektorze bankowym dla Przedstawicieli Zrzeszeń Banków Spółdzielczych i Systemów Ochrony Instytucjonalnej poprowadzą przedstawiciele firm GPM Systemy oraz Fingo.  

Celem tegorocznego spotkania jest podsumowanie projektów i przedsięwzięć, nad którymi prace odbywały się w ubiegłym roku, jak również omówienie potrzeb oraz perspektyw dalszego rozwoju systemów sprawozdawczych.  

Nie zabraknie rozmowy na temat nowych obowiązków względem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz zmian w sprawozdaniach NB300 i Finrep.   

Jedna z prezentacji będzie dotyczyła systemu iON – narzędzia dedykowanego do sprawozdań typu rejestry oraz trendów w sposobie zbierania danych przez nadzorców.
Zwieńczeniem całego spotkania będzie przedstawienie perspektywy rozwoju produktów, wspomagających pracę Zrzeszeń, Banków Spółdzielczych oraz Systemów Ochrony Instytucjonalnej.  

Jest to również doskonała możliwość do dalszego rozwoju partnerskich relacji z przedstawicielami Banków Zrzeszających oraz Systemów Ochrony Instytucjonalnej. 

CESOP
BSP2
SInF
Ujawnienia
MREL/TLAC