Sprawozdawczość obligatoryjna w chmurze   

W obecnej sytuacji makroekonomicznej optymalizacja kosztów jest wyzwaniem wielu organizacji, a jednym z obszarów, który może przynieść najwięcej oszczędności, jest infrastruktura IT. Przejście na rozwiązania chmurowe od lat uznawane jest przez wielu ekspertów za jeden z głównych trendów technologicznych w branży finansowej. Chmura może przyczynić się do zwiększenia efektywności, elastyczności, bezpieczeństwa i innowacyjności banków, a także do poprawy dostępności usług dla pracowników i klientów. Pomimo tego, dla wielu banków transformacja wciąż jest dużym wyzwaniem.

Transformacja cyfrowa bankowości

Według raportu PwC „Chmura i jej wartość Oczekiwania vs. Rzeczywistość”¹ (wrzesień 2022) aż 65% instytucji oceniło swoją gotowość do przejścia na chmurę jako „niską”. Jednym z powodów takiej oceny było wymagające środowisko regulacyjne oraz standardy bezpieczeństwa cyfrowego. Jednak, poza czynnikiem technologicznym, podczas transformacji cyfrowej duże znaczenie ma również czynnik ludzki – kompetencje zespołów IT, świadomość ograniczeń i gotowość do zmian. Natomiast według raportu przygotowanego przez GFT  „Przyszłość systemów centralnych. Czy czas już na chmurę?”² ponad połowa banków rozpoczęła już proces modernizacji systemów, a 10% planuje rozpocząć te działania w ciągu 2 lat.

Grzegorz Głowacki członek Zarządu ds. informatyki i innowacji BS Brodnica uważa, że: Chmura jest coraz popularniejszym rozwiązaniem wśród instytucji finansowych ze względu na wiele korzyści, które może przynieść jej zastosowanie. Przed przeniesieniem usług technologii informacyjnej do chmury, instytucje finansowe muszą jednak zadbać o minimalizację ryzyka oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych, co wymaga dokładnego przeanalizowania ryzyk związanych z tym procesem oraz zastosowania odpowiednich strategii.

FINGO systems – nowa jakość

Jako firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań do sprawozdawczości obligatoryjnej przez ostatnie 20 lat, uważnie obserwujemy zmiany na rynku technologii. W odpowiedzi na te zmiany podjęliśmy strategiczną decyzję, o stworzeniu rozwiązania chmurowego, która doskonale wpisuje się w wizję transformacji cyfrowej sektora bankowego.

Dodatkowymi czynnikami, które wpłynęły na podjęcie decyzji o posiadaniu systemu chmurowego do sprawozdawczości obligatoryjnej, były wciąż rosnące wymagania nadzorców.  Zwiększająca się liczba dokumentów, ich objętość, jak również rosnące wymagania infrastrukturalne i administracyjne, okazały się sporym wyzwaniem.

Sektor bankowy dostrzega również wzrost tych wymagań, co potwierdza wypowiedź Kamila Pabicha, dyrektora Departamentu Ryzyka w BS Brodnica: Sprawozdawczość obligatoryjna ulega ciągłej transformacji. Od kilku lat jej zakres dynamicznie się zwiększa i obejmuje swoim zasięgiem kolejne obszary działalności bankowej. Dziś ilość sprawozdań sięga już kilkudziesięciu w skali miesiąca. Każde kolejne sprawozdanie czy rozbudowa już istniejących wymaga od Banku nowych zasobów na serwerach jak też często inwestycji w stacje komputerowe poprawiające wydajność i szybkość działania systemów do przygotowania wymaganych zestawień.

Nasze doświadczenie w dziedzinie dostarczania rozwiązań do sprawozdawczości pozwoliło nam zdobyć wiedzę i wgląd w unikalne potrzeby sektora bankowego. Celem, jaki postawiliśmy sobie w tym projekcie, było opracowanie kompleksowego systemu, który efektywnie integruje się z różnymi systemami bankowymi, a jednocześnie spełni oczekiwania użytkowania, odnośnie do efektywnego przygotowania raportu dla nadzorcy.

Rezultatem projektu było powstanie systemu eON, który oferujemy naszym Klientom w modelu SaaS (System-as-a-Service).

Rozwiązanie chmurowe dla sprawozdawczości

eON to narzędzie, które w sposób komfortowy i efektywny wspiera proces przygotowania raportów. Przyjazny i intuicyjny interfejs pozwala nawet nowym użytkownikom sprawnie przejść proces tworzenia raportu, dzięki czemu mogą się skoncentrować na jego merytorycznych aspektach.

Jasnym sygnałem potwierdzającym zgodność systemu z oczekiwaniami Klientów, są słowa Grzegorza Głowackiego, członka Zarządu BS Brodnica odpowiedzialnego za obszar informatyki i innowacji – Rozwiązanie chmurowe dla procesów sprawozdawczości może skutecznie zwiększyć efektywność operacyjną procesu. Dostęp do danych i aplikacji z dowolnego miejsca i urządzenia to niewątpliwie duże udogodnienie i usprawnienie pracy, szczególnie dziś — w czasach, kiedy popularna stała się praca zdalna. Możliwość korzystania z danych i aplikacji bezpośrednio z chmury pozwala pracownikom na bardziej elastyczne i sprawne realizowanie obowiązków. Chmura może jednak z całą pewnością pomóc w osiągnięciu większej elastyczności, skalowalności, efektywności i innowacyjności, co przekłada się na budowę przewag pozycji konkurencyjnej.

Wykorzystanie nowych technologii zapewnia wysoką wydajność systemu, nawet podczas pracy na dużych wolumenach. Dodatkowo system posiada wbudowany walidator XBRL posiadający funkcjonalność walidacji w czasie rzeczywistym, co gwarantuje poprawność i zgodność raportów z wymogami nadzorcy.

Bezpieczeństwo danych w chmurze

Konieczność spełnienia wymogów komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej przez podmioty nadzorowane, zwykle stwarza trudności w procesie wdrażania systemu chmurowego w bankowości.

W całym projekcie jest to jeden z ważniejszych, a nawet kluczowych etapów. Aby spełnić wymogi komunikatu, każdy bank zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów:

 • analizy ryzyka,
 • klasyfikacji informacji,
 • polityk bezpieczeństwa
 • przetestowanych planów ciągłości działania

W przypadku wdrożenia systemu eON, FINGO przygotowało pełną dokumentację, która ma usprawnić i ułatwić ten etap. Podczas wdrożeń nieocenioną pomocą okazały się również konsultacje z udziałem Information Compliance Officer, której wsparcie oferowane jest przez FINGO w zakresie onbordingu oraz pakietów wsparcia Compliance. 

Grzegorz Głowacki, członek Zarządu ds. informatyki i innowacji BS Brodnica podkreśla wagę starannego przygotowania analizy ryzyka- Przed przeniesieniem usług technologii informacyjnej do chmury, instytucje finansowe muszą jednak zadbać o minimalizację ryzyka oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych, co wymaga dokładnego przeanalizowania ryzyk związanych z tym procesem oraz zastosowania odpowiednich strategii. Analizując możliwości i zasadność przeniesienia procesów sprawozdawczych do rozwiązań chmurowych jako podstawowe aspekty braliśmy pod uwagę utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz podniesienie poziomu efektywności tego procesu.

Po przeprowadzeniu ścieżki związanej ze zgodnością systemu eON i bezpieczeństwem, Bank przekazuje do KNF informację o zamiarze przetwarzania przez podmiot nadzorowany informacji w chmurze obliczeniowej.  UKNF przewiduje dwa tygodnie na wyrażenie sprzeciwu wobec powyższego zamiaru. W przypadku braku sprzeciwu Klient może rozpocząć pracę w eON. 

eON ocena Klienta

Bank Spółdzielczy w Brodnicy to jeden z pierwszych Klientów, u którego wdrożyliśmy rozwiązanie chmurowe do sprawozdawczości obligatoryjnej. Kamil Pabich, dyrektor Departamentu Ryzyka w BS Brodnica tak ocenia system i naszą współpracę: System eON działa w chmurze obliczeniowej, co zdecydowanie poprawia sprawność działania i pozwala zaoszczędzić czas na przygotowanie sprawozdań. Swoim zakresem rozwiązanie to obejmuje praktycznie 100% sprawozdawczości kierowanej do NBP i BFG. Ponadto ma dostęp do sprawozdań archiwalnych, przygotowywanych w dotychczasowym rozwiązaniu, co jest z kolei niezmiernie istotne dla zachowania porównywalności danych i ich analizy. Podejmując decyzje o wyborze rozwiązania dla realizacji obowiązków sprawozdawczych, braliśmy pod uwagę również intuicyjność obsługi systemu. W tym aspekcie, eON również spełnił nasze oczekiwania. Jego obsługa nie wymaga dodatkowego przeszkolenia pracowników, a tym samym pozwala płynnie przejść na przygotowanie sprawozdawczości w tym systemie.

Dotychczasowa współpraca z FINGO potwierdziła, że firma ta jest solidnym partnerem godnym polecenia.

Wspieramy banki w transformacji cyfrowej

Nasze 20-letnie doświadczenie w dziedzinie dostarczania rozwiązań do sprawozdawczości obligatoryjnej pozwoliło nam zgromadzić wiedzę i zrozumieć unikalne potrzeby sektora bankowego.

Jako dostawca systemów, wierzymy w znaczenie transformacji chmurowej dla sektora bankowego. Dlatego naszą misją zawsze będzie dostarczenia najnowocześniejszych rozwiązań, które pomogą naszym klientom skutecznie realizować cele biznesowe, spełniać wymagania regulacyjne i budować przewagę konkurencyjną w dynamicznym środowisku finansowym.

Źródło:

 1. https://www.pwc.pl/pl/publikacje/chmura-i-jej-wartosc-oczekiwania-vs-rzeczywistosc.html
 2.  https://www.gft.com/pl/pl/services/banking/corebanking

Katarzyna Obiała

Poruszam się w świecie marketingu już od ponad 15 lat. Zgodnie z ideą marketingu 360º działam w wielu jego obszarach —  pomagam zwiększać świadomość marki, budować lojalność Klientów, a przede wszystkim generować sprzedaż. Moje motto: “Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów” (A. Einstein)   

Read More

Połączenie spółek

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
FINGO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca)
i „GPM SYSTEMY” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana)

Zarządy „FINGO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz „GPM SYSTEMY” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu informują, iż w dniu 24 maja 2022 r. uzgodniły oraz podpisały plan połączenia spółek.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej.

Niniejszym, zarządy spółek udostępniają przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości. Pełna treść planu połączenia znajduje się tutaj:

Read More

ZMIANY W RAPORTOWANIU DO BAZY STATYSTYKI PŁATNICZEJ (BSP2)

W związku z rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/2011 z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1409/2013 w sprawie statystyki płatności (EBC/2013/43) (EBC/2020/59), trwają prace legislacyjne mające na celu dostosowanie krajowego systemu do wytycznych unijnych. 

ŚRODOWISKO TESTOWE

Choć proces legislacyjny jest nadal w toku, środowisko testowe zostało otwarte 1 marca 2022 roku. Umożliwia ono przeprowadzenie testów w celu zbadania gotowości do spełnienia obowiązku wynikającego z nowej sprawozdawczości.  W przypadku zainteresowania przetestowaniem rozwiązania BSP2 w aplikacji aSISt, zachęcamy do kontaktu przez poniższy formularz kontaktowy lub bezpośrednio z działem sprzedaży.

NOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ BAZA STATYSTYKI PŁATNICZEJ (BSP2)

W skład nowej sprawozdawczości BPS2 wchodzą następujące sprawozdania: 

 • WIP – wydawcy instrumentów płatniczych (zmodyfikowane formularze FN),
 • WIP2 – wydawcy instrumentów płatniczych,
 • WIPE 2 – Wydawcy instrumentów płatniczych, na których jest przechowywany pieniądz elektroniczny wydany przez inny podmiot,
 • WPE2 – wydawcy pieniędzy elektronicznych,
 • AR – Agenci rozliczeniowi (zmodyfikowane formularze ST),
 • AR2 – Agenci rozliczeniowi,
 • AIS/PIS – AIS (Account Information Services) – dostęp do informacji o rachunku płatniczym, PIS (Payment Initiation Service) – inicjowanie płatności w rachunku płatniczym,
 • SP – systemy płatności,
 • PP – Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania i w realizowaniu przekazów pieniężnych w obrocie krajowym i z zagranicą,
 • BLIK,
 • POCZTA – Poczta Polska,
 • WW – Liczba i wartość wpłat i wypłat gotówki do i z kas banku.

PIERWSZE RAPORTOWANIE 

Przekazywanie danych do systemu Baza Statystyki Płatniczej będzie możliwe po wejściu w życie nowych rozporządzeń. W chwili obecnej trwają prace nad wdrożeniem:  

 • Projektu Rozporządzenia Ministra Finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego (mającego zastąpić rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 15 października 2014 r.),  
 • Projektu Rozporządzenia Ministra Finansów, funduszy i polityki regionalnej zmieniającego rozporządzenie z dn. 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych,  
 • Projektu Rozporządzenia Ministra Finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie trybu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez dostawcę usług płatniczych lub inny podmiot świadczący usługi na rzecz dostawcy usług płatniczych wydającego instrument płatniczy, będący właścicielem lub posiadaczem bankomatu lub wpłatomatu, krajową instytucję płatniczą, dostawcę świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej i dostawcę świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku. 

Należy nadmienić, że wejście w życie trzeciego z ww. rozporządzeń będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu stosownych zmian w ustawie o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 poz. 794 i 1639 oraz 2021 poz. 355) z dn. 19 sierpnia 2011.  

Przewiduje się, że termin przekazywania pierwszych raportów dotyczyć będzie danych dla I kwartału 2023 r., w przypadku raportowania kwartalnego, oraz II półrocza 2023 r., w przypadku przekazywania raportów półrocznych.  

ROZWIĄZANIE DO SPRAWOZDAWCZOŚCI BAZA STATYSTYKI PŁATNICZEJ (BSP2)

Jeśli są Państwo zainteresowani rozwiązaniem aSISt do sprawozdawczości BSP2, zachęcamy do kontaktu z działem sprzedaży lub do wypełnienia poniższego formularza.  

AUTOMATYZACJA SPRAWOZDAWCZOŚCI BAZA STATYSTYKI PŁATNICZEJ 

Ze względu na zwiększenie ilości raportowanych danych wraz z wejściem nowej bazy statystyki płatniczej (BSP2), sugerujemy wykonanie pełnej automatyzacji. System aSISt potrafi zasilać się z danych źródłowych np. Excel, pliki csv, jak i bezpośrednio z bankowych baz danych. Celem poznania szczegółów zapraszamy do kontaktu.  

  | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
  | Polityka Prywatności |

  TESTY RAPORTOWANIA

  Jeśli są Państwo zainteresowani testowaniem przygotowania raportów BSP, zapraszamy do wypełnienia formularza lub kontaktu bezpośredniego na jeden z poniższych numerów:

  +48 515 985 555
  +48 515 178 280
  +48 695 711 771

  Read More

  Informacja Zarządu GPM dotycząca ciągłości świadczenia usług

  W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce związaną z COVID-19 pragniemy poinformować o środkach podjętych przez firmę GPM Systemy, w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług.

  W dniu 12-03-2020 podjęliśmy decyzję, o przeniesieniu całości działalności firmy z formy pracy w biurze do pracy zdalnej. Wdrożone procedury organizacyjne oraz środki techniczne od dawna umożliwiają nam taką formę pracy, dlatego praca jest kontynuowana bez żadnych zakłóceń.

  Wszystkie zobowiązania wynikające z podpisanych umów są i będą świadczone zgodnie z wszystkimi zasadami kontraktowymi i nie ma konieczności ustalania odrębnych procedur na czas sytuacji epidemii.

  Wszystkie kanały komunikacyjne działają bez zmian i w zwykłym trybie tj. kontakt telefoniczny, mailowy i pocztowy.

  Obsługa serwisowa aSISt, tranSIS i iON oraz wszystkich pozostałych produktów nie ulega zmianie i nadal będzie prowadzona:

  Read More

  Zmiany techniczne w aplikacji aSISt

  Ze względu na zmiany technologiczne, mające na celu podniesienie wydajności i szybkości systemu sprawozdawczego aSISt, z początkiem września aplikacja aSISt będzie wymagała bazy danych Oracle w wersji minimum 12.

  Oznacza to, że z wrześniem 2020 roku nastąpi:

  • zaprzestanie testów dla wersji Oracle 11
  • zaprzestanie usuwania błędów pojawiających się przy łączeniu oprogramowania z Rodziny aSISt z wersją Oracle 11

  Aby mieć pewność kompatybilności bazy Oracle z oprogramowaniem Rodziny aSISt, zalecamy naszym użytkownikom niezwłoczną aktualizację Oracle do wersji 12 lub wyższej.

  W przypadku trudności z przeprowadzeniem aktualizacji bazy Oracle, jest możliwość skorzystania z usługi migracji.

  Uwaga!
  Tym z Państwa, którzy korzystają z jednostanowiskowej wersji aplikacji aSISt z bazą danych Derby, przypominamy, iż zmiana wymagań technicznych dotyczących bazy danych Oracle nie ma wpływu na posiadaną bazę Derby. Jednocześnie informujemy, że nie ma konieczności migracji z bazy danych Derby do Oracle.

  Dokument z nowymi wymaganiami technicznymi, obowiązującymi od września 2020 r. dostępny jest pod adresem: https://support.asist-xbrl.eu/pl/dokumentacja/

  Read More