2 maja, 2018

Sprawozdawczość CMO i STIR w systemie iON

by Katarzyna Mendrek in MF

Nowy obowiązek sprawozdawczy wynikający z Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491).

Celem nowego obowiązku sprawozdawczego jest zapobieganie oszustwom podatkowym poprzez:

 • gromadzenie informacji przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, celem zapobiegania wykorzystywaniu sektora finansowego do oszustw podatkowych,
 • dostarczanie danych na temat wyników analizy ryzyka dla instytucji finansowych w celu uniknięcia ryzyka oszustw podatkowych.

Wdrożenie nowego rozporządzenia zostało podzielone na dwa etapy:

 • raportowanie kont klientów (CMO),
 • raportowanie transakcji (STIR).

Sprawozdawczość CMO i STIR

Sprawozdanie CMO przygotowywane jest w formacie XML, natomiast sprawozdanie STIR przesyłane będzie w formie pliku TXT. Oba raporty przesyłane są do bramki KIR. Jeśli Bank nie ma dostępu do bramki, w końcowym etapie procesu sprawozdawczego zobowiązany jest przesyłać sprawozdanie do banku korespondenta, który dalej przekaże je do bramki.

Pierwsze sprawozdanie CMO było wysyłane 12 lutego 2018 r., zaś na pierwsze zaraportowanie STIR, Banki mają czas do 12 lipca 2018 r.

Rozwiązanie sprawozdawcze iON

Do podstawowych zalet systemu iON należą:

 • dostęp poprzez www – użytkownik systemu ma możliwość wykonania operacji w systemie, pobrania przetworzonego pliku lub sprawdzenia statusu operacji poprzez przeglądarkę internetową,
 • możliwość pobrania i zapisania wygenerowanych plików w wybranej lokalizacji w celu archiwizowania finalnych wersji sprawozdania,
 • rejestrowanie w systemie historii sprawozdania oraz wykonanych etapów przetwarzania, co pozwala śledzić proces zasileń zarówno na potrzeby nadzorcy, jak i wewnętrzne,
 • możliwość wprowadzania danych na dwa sposoby:
  • za pomocą indywidualnie opracowanych procedur zasilania danymi pozwalających na automatyczne zaczytanie danych z dowolnych struktur tabelarycznych,
  • za pomocą dedykowanego pliku csv, który jest wypełniany ręcznie lub tworzony przez system główny.

W przypadku zainteresowania rozwiązaniem do sprawozdawczości CMO i STIR zachęcamy do kontaktu.

CESOP
BSP2
SInF
Ujawnienia
MREL/TLAC