2 października, 2020

Kontrole instytucji raportujących w zakresie CRS i FATCA

by FINGO systems in warto przeczytać
Zarówno ustawa CRS, jak i ustawa FATCA, przewidują tryb kontroli raportujących instytucji finansowych. Nieprawidłowości w wywiązaniu się z obowiązków wynikających z przepisów mogą wiązać się z karami pieniężnymi dla instytucji finansowej, jak i z odpowiedzialnością karnoskarbową dla poszczególnych osób.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi m.in. od naszych Klientów, rozpoczęły się kontrole polskich instytucji finansowych w zakresie spełniania obowiązków nałożonych Ustawą z dn. 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2017 poz. 648) – tzw. CRS lub EURO-FATCA.

Regulacje CRS i FATCA zobowiązują instytucje finansowe do weryfikacji klientów pod kątem ich rezydencji podatkowej oraz raportowania zidentyfikowanych w ten sposób klientów do polskich organów podatkowych. Niedostosowanie się do regulacji wynikających z regulacji CRS lub FATCA w wymaganych terminach lub nieprawidłowe wypełnienie tych obowiązków może skutkować nałożeniem dotkliwych kar finansowych – zarówno dla samej instytucji finansowej, jak i osób fizycznych odpowiedzialnych za jej sprawy finansowe – odpowiedzialnością majątkową osób odpowiedzialnych za sprawy gospodarcze podmiotu:

 • w przypadku CRS: kara finansowa do 1 mln złotych
 • w przypadku FATCA: sankcją w wysokości 30% płatności pochodzącej z USA.

Zgodne z wymogami wywiązywanie się z coraz większej liczby nałożonych na instytucje finansowe obowiązków zaczęło stanowić duże wyzwanie biznesowe. Z tego względu wiele instytucji decyduje się na zakup wydajnych, sprawdzonych systemów, które przyspieszają wypełnianie obowiązków, a także dzięki walidacji raportów, dbają o prawidłowość ich wykonania.

Jeśli nie posiadają Państwo takiego wydajnego, sprawdzonego systemu do sprawozdawczości CRS/FATCA, zapraszamy do zapoznania się z naszym rozwiązaniem. System iON do wykonywania obowiązków określonych w Ustawach CRS i FATCA został przygotowany w taki sposób, aby był w pełni zgodny, z nałożonymi na instytucje sprawozdające, obowiązkami. O zgodności systemu z wymaganiami najlepiej świadczyć mogą skutecznie odbyte kontrole u naszych Klientów.

Jeśli są Państwo zainteresowani sprawdzonym narzędziem do sprawozdawczości CRS/FATCA, zapraszamy do kontaktu

  | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
  | Polityka Prywatności |

  Remuneration
  BSP2
  SInF
  Ujawnienia
  MREL/TLAC
  IFD/IFR