11 lipca, 2023

Wdrożenie systemu eON w Blue Media

by FINGO systems in case study, warto przeczytać

O kliencie

Blue Media działa od 1999 r. i jest jedną z największych spółek technologiczno-finansowych w Polsce. Świadczy usługi dla sektora finansowego, telekomunikacyjnego i ecommerceSpółka jako pierwsza w Polsce, wprowadzała rozwiązania finansowe, które dziś wydają się oczywiste: doładowania telefonów komórkowych online (2002 r.), szybkie płatności za rachunki przez internet (2011 r.), system przelewów międzybankowych BlueCash (2011 r.), czy automatyczne płatności na autostradach przy pomocy aplikacji Autopay (2019 r.). W 2022 r. za pośrednictwem produktów Blue Media dokonano ok. 600 mln transakcji, a przychód firmy wyniósł ponad 1 mld zł. Z usług Blue Media korzysta aktualnie ok. 35 tysięcy firm, a z płatności online, w każdym miesiącu – ok. 10 mln klientów. 

PROBLEM

W 2023 roku pojawił się nowy obowiązek sprawozdawczy – Baza Statystyki Płatniczej 2, którego autorem i organem nadzorującym jest Narodowy Bank Polski. Baza ma na celu gromadzenie danych, które pozwolą Narodowemu Bankowi Polskiemu dokonywać pełniejszych okresowych ocen funkcjonowania polskiego systemu płatniczego oraz przesyłać do EBC dane wymagane wobec państw członkowskich UE w zakresie statystyk płatniczych. Ze względu na zakres raportowanych danych, nowa regulacja, stanowi z pewnością duże wyzwanie dla Krajowych Instytucji Płatniczych. 

Konieczne było znalezienie rozwiązania, które efektywnie przeliczy dane i wygeneruje poprawne sprawozdanie w formacie XBRL. Dane za I kwartał 2023 r. należy przekazać do końca kwietnia 2023 r. W związku z tak ograniczonym terminem na przygotowanie się do raportowania, system musi mieć krótki czas wdrożenia, który nie wymaga dodatkowych inwestycji w infrastrukturę. 

Jednym z istotnych elementów wdrożenia raportowania BSP2, jest opracowanie danych sprawozdawczych oraz sposobu ich integracji co może stanowić pewne wyzwanie dla instytucji, która do tej pory nie przygotowywała raportów w formacie XBRL.

Rozwiązanie

eON to chmurowe rozwiązanie umożliwiające przygotowanie sprawozdań obligatoryjnych. Aplikacja, która funkcjonuje w modelu SaaS, umożliwia pracę poprzez przeglądarkę, bez konieczności instalacji na infrastrukturze klienta.  

Dzięki nieustannemu utrzymywaniu aktualności taksonomii BSP2, w momencie dostarczenia aplikacji do klienta – jest ona w pełni gotowa na raportowanie.  

System daje możliwość przygotowania sprawozdań w niezwykle efektywny sposób. Wykorzystanie nowych technologii zapewnia wysoką wydajność narzędzia, nawet podczas pracy na dużych wolumenach. Sprawozdanie, które jest przygotowane w formacie XBRL, jest gotowe do wysyłki do Narodowego Banku Polskiego.  

Wbudowany walidator XBRL z funkcjonalnością walidacji w czasie rzeczywistym, gwarantuje poprawność raportów zgodnie z wymogami NBP. Dział realizacji wprowadził klienta w podstawy budowy sprawozdań XBRL, dzięki czemu mogą samodzielnie przygotować dane do sprawozdania w formacie CSV, który znakomicie ułatwia integrację różnorodnych systemów źródłowych.  

FINGO zostało pozytywnie ocenione jako dostawca nowego systemu do sprawozdawczości obligatoryjnej. Ocena narzędzia i dostawcy została przeprowadzona przez Blue Media na podstawie danych przekazanych przez Dział Compliance FINGO w ankiecie outsourcing ISO AML RODO 2022. 

Mechanizmy bezpieczeństwa zostały oparte na następujących standardach i normach: ISO 27001, ISO 22301, ISO 27017, ISO 27018 oraz CSA STAR. 

rezultat

Dzięki wykorzystaniu aplikacji eON, Blue Media może efektywnie przygotować właściwy raport w formacie XBRL. Całość infrastruktury znajduje się po stronie dostawcy więc aby rozpocząć pracę — wystarczy dostęp do przeglądarki. 

FINGO zapwnia kompleksowe wsparcie zarówno z poziomu obsługi systemu, jak i przygotowania danych do sprawozdania w wybranym formacie integracji np. CSV. Dodatkowo przyjazny i intuicyjny interfejs, pozwala nowym użytkownikom sprawnie przejść przez proces tworzenia raportu, co zdecydowanie pozwala skoncentrować się na jego merytorycznych aspektach.

Katarzyna Obiała

Poruszam się w świecie marketingu już od ponad 15 lat. Zgodnie z ideą marketingu 360º działam w wielu jego obszarach —  pomagam zwiększać świadomość marki, budować lojalność Klientów, a przede wszystkim generować sprzedaż. Moje motto: “Szaleństwem jest robić wciąż to samo      i oczekiwać różnych rezultatów” (A. Einstein)   

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

  | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
  | Polityka Prywatności |

  CESOP
  BSP2
  SInF
  Ujawnienia
  MREL/TLAC