System IPS-Dashboard obsługuje zbieranie sprawozdań dziennych LCR oraz zapewnia realizację następujących funkcji:   

 • monitorowanie nadchodzących sprawozdań dziennych,   
 • uruchamianie i monitorowanie procesu konsolidacji danych,   
 • podgląd sprawozdań dziennych oraz skonsolidowanych przy pomocy aS-ReportViewer,  
 • kontrola kompletności zbioru sprawozdań na danych dzień z podziałem na sprawozdania, jednostki, grupy jednostek,  
 • kontrola jakości napływających sprawozdań z możliwością obserwacji statusów i wyników walidacji,  
 • wyliczanie współczynnika płynności zarówno dla poszczególnych banków jak i całej grupy jednostek.  

Aplikacja pozwala jednostkom, odpowiedzialnym za płynność w wielu bankach, monitorować wskaźnik z częstotliwością dzienną. 

Aplikacja IPS-Dashboard obsługuje jeden z trzech filarów dla Systemów Ochrony. 

Cały system wsparcia dla Systemów Ochrony (IPS) składa się z 3 filarów:  

 1. ocena bezpiecznego funkcjonowania, 
 2. konsolidacja sprawozdań finansowych, 
 3. dzienne raportowanie regulacyjnych miar płynności.  

Ad.1. W aplikacji IPS-Dashboard przetwarzanie dzienne sprawozdań jest odseparowane od przetwarzania sprawozdań miesięcznych. Aplikacja jest dostępna przez przeglądarkę i pozwala na wyliczenie zbiorczego dziennego wskaźnika płynności.  

Ad.2. Konsolidacja sprawozdań zapewniona jest przez Moduł Korekt tranSIS, umożliwiający agregowanie sprawozdań z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych. 

Ad.3. Każdy bank będący członkiem Systemu Ochrony z częstotliwością dzienną w aplikacji aSISt przygotowuje sprawozdanie LCRSprawozdanie jest przekazywane w znany bankom sposób (tak jak do systemu tranSIS), ale dane trafiają do aplikacji IPS-Dashboard. To umożliwia bieżącą ocenę bezpiecznego funkcjonowania.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

  | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
  | Polityka Prywatności |

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

  Dział Sprzedaży i Marketingu
  +48 515 985 555
  +48 515 178 280
  +48 695 711 771

  Dział Projektów
  + 48 693 693 641

  Dział Rachunkowości
  +48 690 290 033

  Zarząd
  +48 504 207 613

  DANE REJESTROWE

  FINGO sp. z o.o.
  Plac Powstańców Śląskich 7
  53-329 Wrocław

  NIP: 8942683871
  REGON: 932670710

  Kapitał zakładowy: 62.500,00 zł, w pełni opłacony

  Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
  KRS: 0000020323