Warsztaty aSISt
online

Szczegóły przebiegu szkolenia:

Forma:

  • online, za pośrednictwem aplikacji Teams
  • grupa maksymalnie 3 osób

Zapewniamy przed szkoleniem:

  • Informator Uczestnika
  • Niezbędne pliki instalacyjne
  • Połączenie testowe
  • Wsparcie techniczne
  • Materiały dydaktyczne

Po szkoleniu:

  • Certyfikat uczestnictwa

Program warsztatów online
System aSISt

1. Utworzenie nowego sprawozdania i przejście przez wszystkie kroki pełnego cyklu sprawozdawczego

2. Definiowanie wymiarów użytkownika i przecięć wymiarów

3. Wprowadzanie korekt i modyfikacja ustawień sprawozdania

4. Filtrowanie informacji w aSISt 

Jeśli jesteś zainteresowany również Uczestnictwem w warsztatach praktycznych, polecamy wybór pakietu szkoleniowego, dzięki któremu otrzymasz 10% rabatu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Warsztaty aSISt w trybie online (1840 zł netto/os.)
Całodniowe warsztaty praktyczne online przeprowadzane za pośrednictwem komunikatora Teams

grupa max. 3 os. | termin jest ustalany indywidualnie z uczestnikiem
1840 zł netto/os. | grupy max. 3 os. 

ZGŁASZAJĄCY I UCZESTNICY

Jeśli osoba zgłaszająca również bierze udział w szkoleniu, prosimy o powtórzenie adresu e-mail w tym miejscu
Razem:
cena netto

Rejestrację potwierdzimy mailowo.