Automatyzacja sprawozdawczości

Nasze aplikacje, umożliwiając tworzenie różnorodnych sprawozdań finansowych, dają możliwość elastycznego dopasowania się do różnych schematów danych. W tym celu dostarczane są zaawansowane mechanizmy pozwalające na pobieranie danych źródłowych z różnych systemów klienta (tzw. back office) i przetwarzanie ich do postaci wymaganej przez nadzorcę.

W zależności od wewnętrznych rozwiązań przyjętych przez klienta dane źródłowe mogą pochodzić z jednego lub z wielu niezależnych systemów (hurtowni danych, systemów transakcyjnych, systemów sprzedaży etc.). W związku z tym, w celu przygotowania finalnego sprawozdania finansowego, konieczne może być np. połączenie danych przed ich dalszym przetworzeniem lub też wykonanie odpowiednich transformacji.

Jeśli są Państwo zainteresowani spersonalizowaną ofertą automatyzacji procesów sprawozdawczych, prosimy o kontakt:

tel: +48 502 404 708
tel: +48 695 711 771

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

  | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
  | Polityka Prywatności |

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

  Dział Sprzedaży i Marketingu
  +48 515 985 555
  +48 515 178 280
  +48 695 711 771

  Dział Projektów
  + 48 693 693 641

  Dział Rachunkowości
  +48 690 290 033

  Zarząd
  +48 504 207 613

  DANE REJESTROWE

  FINGO sp. z o.o.
  Plac Powstańców Śląskich 7
  53-329 Wrocław

  NIP: 8942683871
  REGON: 932670710

  Kapitał zakładowy: 62.500,00 zł, w pełni opłacony

  Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
  KRS: 0000020323