W związku z aktualizacją naszych systemów i Polityk, prosimy o aktualizację zgód.

Zaznaczenie pierwszej zgody oznacza zgodę na kontakt bezpośredni, w tym:

 • celem przedstawienia oferty na nowy produkt sprawozdawczy lub usługę,
 • w przypadku istotnych zmian sprawozdawczych, które mogą Państwa dotyczyć,
 • w przypadku zmian technologicznych w już posiadanych produktach, które wymagają ich zmiany, rozszerzenia lub innego działania. 

Zaznaczenie drugiej zgody oznacza zgodę na wysyłkę wiadomości o charakterze marketingowym, w tym o:

 • organizowanych przez nas webinarach,
 • naszych szkoleniach, 
 • pojawieniu się nowych produktów i usług oraz ich zmianach, 
 • konferencjach, na których można się spotkać z nami osobiście, 
 • tutorialach, ebookach i innych materiałach edukacyjnych, 
 • zmianach w sprawozdawczości i inne informacje branżowe, 
 • wszelkich istotnych zmianach w naszej działalności.

Jeśli nie chcą Państwo wyrażać żadnej z powyższych zgód, prosimy o zignorowanie poniższego formularza.

W razie wątpliwości lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych FINGO p. Kingą Brzozowską iod@fingo.net

PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA

  | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
  | Polityka Prywatności |