7 września, 2023

WDROŻENIE SYSTEMU EON W Banku Spółdzielczym w Brodnicy

by Katarzyna Obiała in case study, warto przeczytać

O FIRMIE

Bank Spółdzielczy w Brodnicy powstał w 1862 roku i jest obecnie jednym z najstarszych funkcjonujących banków w Polsce. W 2016 roku jako pierwszy wystąpił z instytucji zrzeszającej z powodzeniem prowadząc samodzielną działalność. W ciągu ostatnich lat BS Brodnica stał się nowoczesną instytucją finansową, dzięki rozwojowi zarówno oferty dla Klientów jak i korzystania z najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych. Łącząc nowoczesność z tradycją spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów.   

Problem

Sprawozdawczość obligatoryjna ulega ciągłej transformacji. Od kilku lat jej zakres dynamicznie się zwiększa i obejmuje swoim zasięgiem kolejne obszary działalności bankowej. Dziś ilość sprawozdań sięga już kilkudziesięciu w skali miesiąca. Każde kolejne sprawozdanie czy rozbudowa już istniejących wymaga od Banku nowych zasobów na serwerach jak też często inwestycji w stacje komputerowe poprawiające wydajność i szybkość działania systemów do przygotowania wymaganych zestawień. 

Kamil Pabich – dyrektor Departamentu Ryzyka w BS Brodnica 

W wielu obszarach obecnie obserwujemy dynamiczny rozwój technologii. Instytucje finansowe zmuszone są jednocześnie do szukania nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań oraz oszczędności.  

W ostatnich latach wzrastają również obowiązki sprawozdawcze, zarówno pod względem liczby jak i objętości sprawozdań np. Baza Statystyki Płatniczej BPS2. Wymusza to potrzebę skalowania maszyn do ich przetwarzania, zapewnienia stabilności i ciągłości działania systemu sprawozdawczego.  

Kluczowym elementem wdrożenia rozwiązań chmurowych w przypadku bankowości jest spełnienie komunikatu UKNF dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej. Dokument ten definiuje model referencyjny stosowania usług chmury obliczeniowej, na który składają się:  

  • wytyczne stosowania
  • wytyczne do klasyfikacji i oceny informacji 
  • wytyczne do szacowania ryzyka
  • minimalne wymagania dla przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej
  • zasady informowania UKNF o zamiarze przetwarzania lub przetwarzaniu informacji w chmurze obliczeniowej. 

Przed przeniesieniem usług technologii informacyjnej do chmury, instytucje finansowe muszą zadbać o minimalizację ryzyka oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych, co wymaga dokładnego przeanalizowania ryzyk związanych z tym procesem oraz zastosowania odpowiednich strategii. 

Analizując możliwości i zasadność przeniesienia procesów sprawozdawczych do rozwiązań chmurowych jako podstawowe aspekty braliśmy pod uwagę utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz podniesienie poziomu efektywności tego procesu. 

Grzegorz Głowacki – członek Zarządu ds. informatyki i innowacji BS Brodnica 

Migrator oracle2derby nie był przygotowany na dodatkowe tabele, które wykraczają poza zakres schematu bazodanowego w systemie aSISt. 

Czas wdrożenia systemu eON w banku pokrywał się z okresem sprawozdawczym, dlatego istotne było, aby cały proces nie zakłócił przygotowania i wysyłki raportów.  

ROZWIĄZANIE

eON to chmurowe rozwiązanie do sprawozdawczości obligatoryjnej. Aplikacja ta w modelu SaaS umożliwia pracę poprzez przeglądarkę, bez konieczności instalacji na infrastrukturze Klienta. 

Nowoczesne technologie wykorzystane w aplikacji w pełni zapewniają wysoką wydajność systemu. Dzięki czemu przygotowanie sprawozdania jest bardzo efektywne. Natomiast dzięki walidatorowi XBRL posiadającemu funkcję walidacji w czasie rzeczywistym, klient zyskuje pewność, że wygenerowane raporty są zgodne z wymogami nadzorcy.  

Dzięki dodatkowemu pakietowi Compliance, Klient podczas przygotowywania dokumentacji dla UKNF mógł korzystać ze wsparcia ICO i dokumentacji przygotowanej przez FINGO. Pakiet gwarantował dedykowane wsparcie do momentu złożenia dokumentów w KNF.  

Stworzona została przestrzeń do komunikacji, dzięki czemu każda ze stron miała możliwość szybkiej reakcji na zadane pytania.  

REZULTAT

Dostarczone przez FINGO rozwiązanie przyniosło BS w Brodnicy wiele korzyści: 

  • zwiększenie efektywności procesu sprawozdawczego
  • minimalizacja ryzyka i zapewnienie bezpieczeństwa danych: przeniesienie procesów sprawozdawczych do chmury obliczeniowej zostało dokładnie przeanalizowane pod kątem ryzyka
  • oszczędność zasobów: rozwiązanie chmurowe pozwoliło uniknąć konieczności inwestycji w serwery i stacje komputerowe
  • wsparcie podczas procesu przygotowywania dokumentacji dla UKNF
  • efektywna komunikacja: dodatkowa przestrzeń do komunikacji między bankiem a dostawcą umożliwia szybką reakcję na pytania i wątpliwości.

System eON działa w chmurze obliczeniowej, co zdecydowanie poprawia sprawność działania i pozwala zaoszczędzić czas na przygotowanie sprawozdań. Swoim zakresem rozwiązanie to obejmuje praktycznie 100% sprawozdawczości kierowanej do NBP i BFG. 

Kamil Pabich – dyrektor Departamentu Ryzyka w BS Brodnica 

Katarzyna Obiała

Poruszam się w świecie marketingu już od ponad 15 lat. Zgodnie z ideą marketingu 360º działam w wielu jego obszarach —  pomagam zwiększać świadomość marki, budować lojalność Klientów, a przede wszystkim generować sprzedaż. Moje motto: “Szaleństwem jest robić wciąż to samo      i oczekiwać różnych rezultatów” (A. Einstein)   

CESOP
BSP2
SInF
Ujawnienia
MREL/TLAC