tranSIS to nowoczesny system, pozwalający jednostkom nadrzędnym, na zarządzanie i nadzorowanie procesów sprawozdawczych w jednostkach podległych.

To rozwiązanie przygotowane z myślą o bankach zrzeszających. System tranSIS jest zintegowany z aplikacjami aSISt działającymi w bankach spółdzielczych.

tranSIS jest narzędziem wspierającym realizację funkcji nadzoru nad procesem sprawozdawczym całego zrzeszenia, dlatego jego moduł analityczny umożliwia tworzenie zestawień na aktualnym zestawie sprawozdań, to znaczy takim, który uwzględnia wszystkie przysłane korekty.

Dzięki temu zestawienie przekrojowe może być wykorzystane jako narzędzie do sprawdzenia stanu procesu sprawozdawczego oraz weryfikacji sprawozdań w bieżącym procesie sprawozdawczym.

Kolejnym zastosowaniem jest przygotowanie analiz. Przy założeniu, że stan na dany moment jest stanem „zamrożenia” danych, a korekty przysłane po tej dacie nie będą uwzględniane w analizach, powstają zestawienia umożliwiające analizę i ocenę sytuacji banków oraz całego zrzeszenia.

Możliwości tranSIS

System tranSIS zapewnia następujące funkcjonalności:
 • gromadzenie i kontrola poprawności przesyłania sprawozdań,
 • tworzenie zbiorczych zestawień – analiza otrzymanych danych,
 • publikowanie reguł, taksonomii i raportów analitycznych bezpośrednio do systemu sprawozdawczego w jednostkach sprawozdawczych*,
 • informacja o statusie sprawozdania w jednostce*,
 • informacja zwrotna o przesłaniu i pozytywnej weryfikacji sprawozdania podmiotu przez system tranSIS*,
 • generowanie zbiorczych i skonsolidowanych raportów w formacie XBRL.

*Funkcje aktywne w przypadku stosowania aplikacji aSISt w jednostkach sprawozdawczych.

Korzyści ze stosowania tranSIS:

 1. wygodna obsługa procesu sprawozdawczego prowadzonego w wielu jednostkach,
 2. sprawdzenie poprawności przesyłanych sprawozdań,
 3. możliwość bezpośredniej integracji z systemem sprawozdawczym jednostki sprawozdawczej,
 4. jeden kompleksowy system służący jako:
 • repozytorium danych sprawozdawczych,
 • narzędzie do analizy danych,
 • narzędzie do walidacji i kontroli jakości danych sprawozdawczych,
 • narzędzie do wymiany informacji o statusie sprawozdania między nadzorcą a jednostką,
 • narzędzie do zarządzania procesem sprawozdawczym (rozpoczynanie procesu, modyfikowanie zakresu obowiązkowych sprawozdań/formularzy, zamykanie procesu sprawozdawczego).
Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

  Dział Sprzedaży i Marketingu
  +48 515 985 555
  +48 515 178 280
  +48 695 711 771
  +48 502 404 708

  Dział Projektów
  + 48 693 693 641

  Dział Rachunkowości
  +48 690 290 033

  Zarząd
  +48 504 207 613

  DANE REJESTROWE

  FINGO sp. z o.o.
  Plac Powstańców Śląskich 7
  53-329 Wrocław

  NIP: 8942683871
  REGON: 932670710

  Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, w pełni opłacony

  Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
  KRS: 0000020323