Szkolenie aSISt online

Szczegóły przebiegu szkolenia:

Forma:

  • online, za pośrednictwem aplikacji Teams
  • grupa maksymalnie 20 osób

Zapewniamy przed szkoleniem:

  • Informator Uczestnika
  • Niezbędne pliki instalacyjne
  • Połączenie testowe
  • Wsparcie techniczne
  • Materiały dydaktyczne

Po szkoleniu:

  • Certyfikat uczestnictwa

 

Jeśli jesteś zainteresowany również Uczestnictwem w warsztatach praktycznych, polecamy wybór pakietu szkoleniowego, dzięki któremu otrzymasz 10% rabatu.
 

Program szkolenia aSISt online

1. Struktura obsługi aplikacji aSISt

1.1 Zakładki modułowe
1.2 Funkcje globalne odnoszące się do całej aplikacji
1.3 Przełączniki widoku dokumentów
1.4 Odświeżanie informacji
1.5 Filtrowanie informacji
1.6 Skróty klawiszowe

2. Dwa tryby pracy w module „Sprawozdania”

2.1 Tryb „Dokumenty”
2.2 Tryb “Lista sprawozdań”

3. Pełny cykl przygotowania sprawozdania

3.1 Utworzenie nowego sprawozdania
3.2 Modyfikacja ustawień sprawozdania
3.3 Otwarcie zamkniętego sprawozdania
3.4 Wprowadzanie danych
3.5 Importowanie danych zewnętrznych
3.6 Kopiowanie danych z innych sprawozdań
3.7 Wyliczanie reguł kontrolnych
3.8 Walidacja wprowadzonych danych
3.9 Uzgadnianie i korygowanie błędnie wprowadzonych danych
3.10 Przejście do „edycji w trybie uzgadniania”
3.11 Generowanie sprawozdania
3.12 Zamknięcie sprawozdania

4. Wprowadzanie korekt do wygenerowanych sprawozdań

5. Reguły kontrolne, ich rodzaje i różne podejścia przy uzgadnianiu

6. Praca w wersji jedno i wielostanowiskowej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szkolenie aSISt w trybie online (1180 zł netto/os.)
Całodniowe szkolenie teoretyczne przeprowadzane za pośrednictwem komunikatora Teams

max. 20 osób w grupie | dostępność terminu będzie potwierdzana mailowo
Prosimy o podanie na wypadek wyczerpania limitów miejsc
1180 zł netto/os.

ZGŁASZAJĄCY I UCZESTNICY

Jeśli osoba zgłaszająca również bierze udział w szkoleniu, prosimy o powtórzenie adresu e-mail w tym miejscu
Razem zł netto:

Rejestrację potwierdzimy mailowo.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez FINGO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, np. komputera, telefonu czy tableta, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, w szczególności kierowania do mnie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.