27 lutego, 2018

Sprawozdanie Ewidencja Pieniądza i Urządzeń już w aSISt

by Katarzyna Mendrek in MF

Nowy obowiązek sprawozdawczy w formacie XBRL obowiązujący od lipca 2018 r.

EPiU – zakres informacji

Już w lipcu 2018 r. wejdzie w życie nowy obowiązek sprawozdawczy wynikający z Zarządzenia nr 19/2016 Prezesa NBP z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki.

Sprawozdanie Ewidencja Pieniądza i Urządzeń – zakres informacji i częstotliwość raportowania

Sprawozdanie Ewidencja Pieniądza i Urządzeń (w skrócie EPiU) zawierać będzie informacje o:

  • urządzeniach do procesowania banknotów obsługiwanych przez klienta,
  • urządzeniach do procesowania banknotów obsługiwanych przez personel banku lub personel przedsiębiorcy, któremu bank powierzył procesowanie banknotów,
  • urządzeniach do procesowania monet,
  • liczbie procesowanych banknotów waluty polskiej,
  • liczbie procesowanych monet waluty polskiej.

Banki zobowiązane będą przesyłać raporty kwartalne, począwszy od listopada 2018 r. Przewiduje się, że od 1 lipca 2019 r. sprawozdanie będzie obowiązkowo obejmowało informacje dotyczące banknotów lub monet procesowanych w kasach banku, a następnie wprowadzonych do obrotu.

Wygodne rozwiązanie w ciągu 1 dnia

Aplikacja aSISt rozbudowana została o moduł sprawozdawczy EPiU, co pozwala odpowiednio wcześnie przygotować się do nowych wymogów sprawozdawczych.

Łatwy w obsłudze interfejs doskonale “ukrywa” techniczne aspekty sprawozdawczości w formacie XBRL, pozwalając użytkownikom końcowym skupić się na merytorycznej pracy z nowym raportem.

Proces sprawozdawczy w aSISt obejmuje następujące etapy:

  • wprowadzenie danych do sprawozdania (ręcznie lub przy pomocy importu),
  • wyliczanie wartości na podstawie reguł kalkulacyjnych,
  • edycję i korektę danych,
  • wygenerowanie poprawnej instancji XBRL.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sprawozdawczości EPiU w aSISt, czy uzyskania bezpłatnej licencji demonstracyjnej.

CESOP
BSP2
SInF
Ujawnienia
MREL/TLAC