Moduł Reguł

Moduł Reguł poszerza możliwości oferowane przez aSISt o opcję dodania reguł sprawdzających poprawność danych, które są specyficzne dla danego banku. Dzięki tej funkcji aSISt staje się jeszcze lepszym narzędziem weryfikującym poprawność raportów, uwzględniającym potrzeby określonego podmiotu.  

Dane raportowane przez banki podlegają wielu regułom oraz zależnościom, których całkowita zgodność pozwala wnioskować, że dane są poprawne. W związku z tym już bazowa wersja systemu aSISt pozwala na weryfikację sprawozdania według reguł, które zostały zdefiniowane przez NBP.  Moduł Reguł jest niezbędny tam, gdzie powyższe rozwiązanie nie wystarcza. Często zachodzi bowiem potrzeba zastosowania dodatkowych reguł kontrolnych, które wykraczają poza zbiór zdefiniowany przez NBP, czy BFG. 

Moduł Reguł Własnych aSISt pozwala na tworzenie indywidualnych reguł, ich modyfikację oraz usuwanie. Konkretna reguła lub ich zbiór, zależnie od potrzeb użytkownika mogą zostać aktywowane lub dezaktywowane dla określonego raportu.  

Decyzja o używaniu Modułu Reguł aSISt, przyniesie Państwu następujące korzyści:  

 • bardziej precyzyjne zarządzanie predefiniowanymi regułami (włączanie/wyłączanie),
 • definiowanie własnych, niezależnych reguł,
 • rekoncyliację sprawozdań np. MONREP i PD poprzez opcję stosowania w jednej regule pozycji z obu raportów,
 • korzystanie z kilku rodzajów reguł: poprawności, warunkowych, wyliczeniowych oraz wartości wymaganych lub zabronionych,
 • wykonywanie operacji na całych grupach reguł,
 • sprawne definiowanie i zmienianie parametrów reguł poprzez korzystanie z praktycznego edytora.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
  | Polityka Prywatności |

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

  Dział Sprzedaży i Marketingu
  +48 515 985 555
  +48 515 178 280
  +48 695 711 771

  Dział Projektów
  + 48 693 693 641

  Dział Rachunkowości
  +48 690 290 033

  Zarząd
  +48 504 207 613

  DANE REJESTROWE

  FINGO sp. z o.o.
  Plac Powstańców Śląskich 7
  53-329 Wrocław

  NIP: 8942683871
  REGON: 932670710

  Kapitał zakładowy: 62.500,00 zł, w pełni opłacony

  Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
  KRS: 0000020323