Moduł Korekt Konsolidacyjnych

Moduł Korekt Konsolidacyjnych pozwala bankom, które sporządzają sprawozdanie konsolidowane, na opracowanie sprawozdań jednostkowych, wprowadzenie dwustronnych wyłączeń, połączenie sprawozdań oraz naniesie jednostronnych korekt konsolidacyjnych. Moduł umożliwia wygodne tworzenie raportów przez jednostki zależne wraz ze wskazywaniem transakcji wewnątrzgrupowych do wyłączenia. Transakcje mogą być wykazywane w układzie jeden do wielu lub wiele do jednego, umożliwia to poprawne wskazanie kwot w sprawozdaniach dwóch jednostek. Oprócz wskazywania wyłączeń przez jednostki moduł umożliwia wprowadzenie przez jednostkę główną jednostronnych korekt konsolidacyjnych do finalnego sprawozdania skonsolidowanego.

Proces przygotowania sprawozdania obejmuje następujące kroki, z których wszystkie przeprowadzone są bezpośrednio w aplikacji aSISt: 

 • przygotowanie sprawozdań jednostkowych, 
 • wprowadzenie dwustronnych wyłączeń, 
 • konsolidacja (łączenie) sprawozdania  
 • wprowadzenie korekt konsolidacyjnych, 
 • wygenerowanie finalnego sprawozdania skonsolidowanego. 

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
  | Polityka Prywatności |

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

  Dział Sprzedaży i Marketingu
  +48 515 985 555
  +48 515 178 280
  +48 695 711 771

  Dział Projektów
  + 48 693 693 641

  Dział Rachunkowości
  +48 690 290 033

  Zarząd
  +48 504 207 613

  DANE REJESTROWE

  FINGO sp. z o.o.
  Plac Powstańców Śląskich 7
  53-329 Wrocław

  NIP: 8942683871
  REGON: 932670710

  Kapitał zakładowy: 62.500,00 zł, w pełni opłacony

  Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
  KRS: 0000020323