Moduł Jednostek i Konsolidacji

Moduł Jednostek i Konsolidacji  jest funkcjonalnym rozszerzeniem Modułu Bazowego aSISt.

 

Moduł ten umożliwia sporządzenie sprawozdania skonsolidowanego metodą agregacji danych. Sporządzone sprawozdania mogą być korygowane o wyłączenia wzajemne oraz korekty konsolidacyjne.

 

Kluczowe cechy modułu:
 • zarządzenie jednostkami – pozwalające zdefiniować jednostki, dla których sporządzane są sprawozdania,
 • dane do sprawozdań odpowiadających jednostkom wprowadzane mogą być za pomocą funkcji aSISt (manualnie, poprzez interfejsy, import, mapowanie itd.),
 • funkcjonalność agregacji danych z jednostek,
 • rejestr wyłączeń i korekt korygujących sprawozdanie skonsolidowane,
 • możliwość wygenerowania sprawozdania za zdefiniowane jednostki sprawozdawcze.

 

 

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
  | Polityka Prywatności |

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

  Dział sprzedaży i marketingu
  +48 515 985 555
  +48 515 178 280
  +48 695 711 771
  sales@fingo.systems

  Dział Projektów
  + 48 693 693 641

  Dział Rachunkowości
  +48 690 290 033

  Zarząd
  +48 504 207 613

  DANE REJESTROWE

  FINGO sp. z o.o.
  Plac Powstańców Śląskich 7
  53-329 Wrocław

  NIP: 8942683871
  REGON: 932670710

  Kapitał zakładowy: 62.500,00 zł, w pełni opłacony

  Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
  dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
  VI Wydział Gospodarczy
  KRS: 0000020323