Moduł Analiz

Moduł Analiz sprawia, że efekt pracy w postaci sprawozdania obowiązkowego, staje się cennym źródłem danych dla sprawozdawczości wewnętrznej.

Moduł usprawnia wykorzystanie gotowych, wysokiej jakości danych i znacznie ułatwia analizę sytuacji banku oraz przekazywanie informacji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz banku.

Moduł Analiz pozwala m.in. znacząco rozbudować funkcjonalność modułu raportów zrzeszenia. Dzięki niemu pracownik banku może między innymi samodzielnie definiować raporty i wskaźniki, które będą analizowane. Przygotowany raport analityczny można wzbogacić komentarzami i opublikować w postaci broszury.

Użytkownicy Modułu Analiz, wygodnie i szybko wykonają następujące czynności:

 • opracowywanie własnych analiz ekonomicznych – zawierających dane pobrane bezpośrednio ze sprawozdań jak również utworzone na ich podstawie wskaźniki, agregaty itp.,
 • tworzenie wielu typów raportów w których przedstawiane są dane rzeczywiste i dane zagregowane,
 • tworzenie zmiennych w celu ujednolicenia stosowanych w różnych raportach wskaźników,
 • edycję, ponownie generowanie lub usuwanie wcześniej utworzonych raportów,
 • dodawanie słownych opisów do raportów analitycznych,
 • tworzenie broszur z elementami graficznymi (np. logo) – publikowanie ich w formacie PDF oraz wydruk,
 • zapisywanie raportów do plików Excel,
 • definiowanie szablonów raportów, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane do generowania aktualnych zestawień oraz aktualnych broszur.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
  | Polityka Prywatności |

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

  Dział Sprzedaży i Marketingu
  +48 515 985 555
  +48 515 178 280
  +48 695 711 771

  Dział Projektów
  + 48 693 693 641

  Dział Rachunkowości
  +48 690 290 033

  Zarząd
  +48 504 207 613

  DANE REJESTROWE

  FINGO sp. z o.o.
  Plac Powstańców Śląskich 7
  53-329 Wrocław

  NIP: 8942683871
  REGON: 932670710

  Kapitał zakładowy: 62.500,00 zł, w pełni opłacony

  Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
  KRS: 0000020323