IPS Dashboard

System IPS-Dashboard obsługuje zbieranie sprawozdań dziennych LCR oraz zapewnia realizację następujących funkcji:   

 • monitorowanie nadchodzących sprawozdań dziennych,   
 • uruchamianie i monitorowanie procesu konsolidacji danych,   
 • podgląd sprawozdań dziennych oraz skonsolidowanych przy pomocy aS-ReportViewer,  
 • kontrola kompletności zbioru sprawozdań na danych dzień z podziałem na sprawozdania, jednostki, grupy jednostek,  
 • kontrola jakości napływających sprawozdań z możliwością obserwacji statusów i wyników walidacji,  
 • wyliczanie współczynnika płynności zarówno dla poszczególnych banków jak i całej grupy jednostek.  

Aplikacja pozwala jednostkom, odpowiedzialnym za płynność w wielu bankach, monitorować wskaźnik z częstotliwością dzienną. 

Aplikacja IPS-Dashboard obsługuje jeden z trzech filarów dla Systemów Ochrony. 

Cały system wsparcia dla Systemów Ochrony (IPS) składa się z 3 filarów:  

 1. ocena bezpiecznego funkcjonowania, 
 2. konsolidacja sprawozdań finansowych, 
 3. dzienne raportowanie regulacyjnych miar płynności.  

Ad.1. W aplikacji IPS-Dashboard przetwarzanie dzienne sprawozdań jest odseparowane od przetwarzania sprawozdań miesięcznych. Aplikacja jest dostępna przez przeglądarkę i pozwala na wyliczenie zbiorczego dziennego wskaźnika płynności.  

Ad.2. Konsolidacja sprawozdań zapewniona jest przez Moduł Korekt tranSIS, umożliwiający agregowanie sprawozdań z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych. 

Ad.3. Każdy bank będący członkiem Systemu Ochrony z częstotliwością dzienną w aplikacji aSISt przygotowuje sprawozdanie LCRSprawozdanie jest przekazywane w znany bankom sposób (tak jak do systemu tranSIS), ale dane trafiają do aplikacji IPS-Dashboard. To umożliwia bieżącą ocenę bezpiecznego funkcjonowania.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

  Dział Sprzedaży i Marketingu
  +48 515 985 555
  +48 515 178 280
  +48 695 711 771

  Dział Projektów
  + 48 693 693 641

  Dział Rachunkowości
  +48 690 290 033

  Zarząd
  +48 504 207 613

  DANE REJESTROWE

  FINGO sp. z o.o.
  Plac Powstańców Śląskich 7
  53-329 Wrocław

  NIP: 8942683871
  REGON: 932670710

  Kapitał zakładowy: 62.500,00 zł, w pełni opłacony

  Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
  KRS: 0000020323