aS-ReportProvider

aS-ReportProvider udostępnia dane raportowe (kompletne raporty), a także dane w formie analitycznej na potrzeby raportów analitycznych. Istnieje możliwość wykorzystania modułu w formie niezależnego serwisu lub jako systemu wbudowanego w inne (istniejące) aplikacje.

Dane w tym module nie są przechowywane, jedynie eksportowane w jedno miejsce i dostarczane do innej instalacji aSISt. W tej instalacji dane trafiają do sprawozdania i są gotowe do przeglądu merytorycznego oraz wygenerowania sprawozdania.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

  Dział Sprzedaży i Marketingu
  +48 515 985 555
  +48 515 178 280
  +48 695 711 771

  Dział Projektów
  + 48 693 693 641

  Dział Rachunkowości
  +48 690 290 033

  Zarząd
  +48 504 207 613

  DANE REJESTROWE

  FINGO sp. z o.o.
  Plac Powstańców Śląskich 7
  53-329 Wrocław

  NIP: 8942683871
  REGON: 932670710

  Kapitał zakładowy: 62.500,00 zł, w pełni opłacony

  Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
  KRS: 0000020323