aS-ReportProvider

aS-ReportProvider udostępnia dane raportowe (kompletne raporty), a także dane w formie analitycznej na potrzeby raportów analitycznych. Istnieje możliwość wykorzystania modułu w formie niezależnego serwisu lub jako systemu wbudowanego w inne (istniejące) aplikacje.

Dane w tym module nie są przechowywane, jedynie eksportowane w jedno miejsce i dostarczane do innej instalacji aSISt. W tej instalacji dane trafiają do sprawozdania i są gotowe do przeglądu merytorycznego oraz wygenerowania sprawozdania.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
  | Polityka Prywatności |

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

  Dział Sprzedaży i Marketingu
  +48 515 985 555
  +48 515 178 280
  +48 695 711 771

  Dział Projektów
  + 48 693 693 641

  Dział Rachunkowości
  +48 690 290 033

  Zarząd
  +48 504 207 613

  DANE REJESTROWE

  FINGO sp. z o.o.
  Plac Powstańców Śląskich 7
  53-329 Wrocław

  NIP: 8942683871
  REGON: 932670710

  Kapitał zakładowy: 62.500,00 zł, w pełni opłacony

  Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
  KRS: 0000020323