aS-ConfigurationService

Moduł aS-ConfigurationService służy do budowania powiązań elementów biznesowych, takich jak:

 • sprawozdania (typy taksonomii, okresy, jednostki bankowe) ze zbiorami mapowań, których należy użyć do zasilenia sprawozdania,
 • źródła danych (typu JDBC, plik, migawka, proces ETL), wykorzystywane w procesie automatycznego zasilenia danymi, z danymi dostępowymi, które można konfigurować dla jednostek i okresów.

Moduł pozwala na obsługę zautomatyzowanego procesu tworzenia i zasilania sprawozdań dla wielu jednostek, a w efekcie aplikacja umożliwia obsługę dynamicznych powiązań między takimi elementami jak: mapowania, procesy ETL, dane dostępowe w zależności od jednostki i okresu.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
  | Polityka Prywatności |

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

  Dział Sprzedaży i Marketingu
  +48 515 985 555
  +48 515 178 280
  +48 695 711 771

  Dział Projektów
  + 48 693 693 641

  Dział Rachunkowości
  +48 690 290 033

  Zarząd
  +48 504 207 613

  DANE REJESTROWE

  FINGO sp. z o.o.
  Plac Powstańców Śląskich 7
  53-329 Wrocław

  NIP: 8942683871
  REGON: 932670710

  Kapitał zakładowy: 62.500,00 zł, w pełni opłacony

  Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
  KRS: 0000020323