aS-AuthService

aS-AuthService jest aplikacją do identyfikacji i uwierzytelnienia użytkowników. W aS-AuthService realizowana jest polityka związana z bezpieczeństwem, szczególnie w odniesieniu do haseł. Moduł zapewnia współdzielenie zasobów przez wielu użytkowników przy zachowaniu izolacji danych zgodnie ze zdefiniowanymi prawami dostępu.

aS-AuthService daje użytkownikom możliwość delegowania części funkcjonalności do LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), czyli protokołu przeznaczonego do korzystania z usług katalogowych. Moduł posiada mechanizmy uwierzytelniania oraz mechanizmy odpowiedzialne za sesję w postaci tokenów.

System aS-AuthService pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Funkcjonalności systemu:

 • przechowywanie bazy danych użytkowników, jednostek oraz praw dostępu,
 • umożliwianie zarządzania prawami dostępu na poziomie funkcjonalnym i na poziomie dostępu do taksonomii,
 • umożliwianie przypisywania użytkowników i ról, w ramach których przypisywane są prawa do jednostek,
 • umożliwianie tworzenia grup dla użytkowników,
 • pozwalanie na operacje CRUD w zakresie użytkowników, jednostek, grup, ról itd.,
 • obsługiwanie identyfikacji, uwierzytelniania i autoryzacji we wszystkich elementach systemu aS-ReportProcessor.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
  | Polityka Prywatności |

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

  Dział Sprzedaży i Marketingu
  +48 515 985 555
  +48 515 178 280
  +48 695 711 771

  Dział Projektów
  + 48 693 693 641

  Dział Rachunkowości
  +48 690 290 033

  Zarząd
  +48 504 207 613

  DANE REJESTROWE

  FINGO sp. z o.o.
  Plac Powstańców Śląskich 7
  53-329 Wrocław

  NIP: 8942683871
  REGON: 932670710

  Kapitał zakładowy: 62.500,00 zł, w pełni opłacony

  Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
  KRS: 0000020323