PAKIET
WARSZTATY + SZKOLENIA
SYSTEM ASIST

ONLINE

Pakiet zawiera:

 • szkolenie teoretyczne online (1 dzień)
 • szkolenie praktyczne online (1 dzień)

szkolenie 1180 zł netto
+ warsztaty 1840 zł netto
3020 zł netto  2718 zł  netto
 rabat 10% 

Szczegóły przebiegu szkolenia i warsztatów:

Forma:

 • online, za pośrednictwem aplikacji Teams
 • grupa szkoleniowa maksymalnie 20 osób
 • grupa warsztatowa maksymalnie 3 osoby

Zapewniamy przed szkoleniami:

 • Informator Uczestnika
 • Niezbędne pliki instalacyjne
 • Połączenie testowe
 • Wsparcie techniczne
 • Materiały dydaktyczne

Po szkoleniach:

 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • Certyfikat uczestnictwa w warsztatach

Program szkolenia online
System aSISt

1. Struktura obsługi aplikacji aSISt

1.1   Zakładki modułowe
1.2   Funkcje globalne odnoszące się do całej aplikacji
1.3   Przełączniki widoku dokumentów
1.4   Odświeżanie informacji
1.5   Filtrowanie informacji
1.6   Skróty klawiszowe

2. Dwa tryby pracy w module „Sprawozdania”

2.1 Tryb „Dokumenty”
2.2 Tryb “Lista sprawozdań”

4. Pełny cykl przygotowania sprawozdania

3.1  Utworzenie nowego sprawozdania
3.2  Modyfikacja ustawień sprawozdania
3.3  Otwarcie zamkniętego sprawozdania
3.4  Wprowadzanie danych
3.5  Importowanie danych zewnętrznych
3.6  Kopiowanie danych z innych sprawozdań
3.7  Wyliczanie reguł kontrolnych
3.8  Walidacja wprowadzonych danych
3.9  Uzgadnianie i korygowanie błędnie wprowadzonych danych
3.10 Przejście do „edycji w trybie uzgadniania”
3.11 Generowanie sprawozdania
3.12 Zamknięcie sprawozdania

4. Wprowadzanie korekt do wygenerowanych sprawozdań

5. Reguły kontrolne, ich rodzaje i różne podejścia przy uzgadnianiu

6. Praca w wersji jedno i wielostanowiskowej

 

Program warsztatów online
System aSISt

1. Utworzenie nowego sprawozdania i przejście przez wszystkie kroki pełnego cyklu sprawozdawczego

2. Definiowanie wymiarów użytkownika i przecięć wymiarów

3. Wprowadzanie korekt i modyfikacja ustawień sprawozdania

4. Filtrowanie informacji w aSISt

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PAKIET SZKOLENIOWY ONLINE
SZKOLENIE + WARSZTATY

aSISt w trybie online
Całodniowe szkolenie teoretyczne oraz całodniowe warsztaty praktyczne
przeprowadzane za pośrednictwem komunikatora Teams

SZKOLENIE + WARSZTATY (2718 zł netto/os.)
rabat 10%

Szkolenie teoretyczne online

grupy max. 20 os. | terminy dostępne do wyczerpania limitu miejsc
prosimy podaj, również jeśli wybrałeś termin powyżej - na wypadek wyczerpania limitu miejsc

Warsztaty praktyczne online

grupa max. 3 os. | termin jest ustalany indywidualnie z uczestnikiem

ZGŁASZAJĄCY I UCZESTNICY

Jeśli osoba zgłaszająca również bierze udział w szkoleniu, prosimy o powtórzenie adresu e-mail w tym miejscu
Rabat:
suma rabatów za pakiety szkoleniowe (szkolenie+warsztaty)
Razem:
cena netto, po uwzględnieniu rabatów

Rejestrację potwierdzimy mailowo.