Przepraszamy. Nasza strona jest obecnie poddawana pracom konserwacyjnym. Dziękujemy za zrozumienie.

Dział Sprzedaży i Marketingu:
+48 515 178 280
+48 515 985 555
+48 695 711 771
+48 502 404 708

Dział Projektów:
+ 48 693 693 641

Dział Rachunkowości:
+48 690 290 033

Zarząd:
+48 504 207 613

GPM Systemy sp. z o.o.
ul. Starogajowa 23
54-047 Wrocław
NIP: 894-288-22-11
REGON: 020385817
Kapitał zakładowy: 50.000,00
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000265283