27 lipca, 2017

Konwerter sprawozdań EBA ITS NBP ITS

by Katarzyna Mendrek in zobacz inne

Gotowe narzędzie pozwalające w prosty sposób konwertować sprawozdania z układu EBA ITS na układ NBP ITS oraz z układu NBP ITS na układ EBA ITS.

Użytkownicy aplikacji aSISt często preferują pracę ze sprawozdaniami w formacie przygotowanym przez EBA lub posiadają system back-office, który generuje dane w układzie EBA. Układy te nie są jednak akceptowane przez polskiego nadzorcę.

Automatyczna konwersja sprawozdań do formatu NBP oraz EBA

Dla wygody użytkowników przygotowaliśmy Konwerter aSISt, który pozwala na automatyczne przekształcanie danych:

  • z formatu EBA ITS do taksonomii z pakietu NBP ITS, a następnie wygenerowanie poprawnego sprawozdania zgodnie z wymaganiami NBP,
  • z formatu NBP ITS do układu taksonomii EBA ITS, a następnie wygenerowanie poprawnego sprawozdania zgodnie z wymogami EBA i przesłanie go do jednostki nadrzędnej.

Proces przetwarzania w Konwerterze aSISt podzielony jest na dwa etapy.

etapie pierwszym do repozytorium zostają zaczytane sprawozdania w układzie źródłowym EBA ITS:

  • na etapie wprowadzania/zaczytywania danych sprawdzana jest ich poprawność,
  • gotowe sprawozdanie sprawdzane jest pod kątem zgodności z regułami publikowanymi przez Nadzorcę.

drugim etapie w wyniku konwersji powstaje sprawozdanie w układzie docelowym EBA ITS lub NBP ITS:

  • następuje automatyczna konwersja danych z układu EBA do NBP lub NBP do EBA,
  • sprawozdanie walidowane jest według reguł Nadzorcy,
  • generowana jest instancja XBRL, zgodnie z wymaganiami EBA lub NBP.

Gwarancja poprawności danych

Dzięki wielokrotnej walidacji w obu układach, aSISt z konwerterem EBA <-> NBP zapewnia, iż sprawozdania są zgodne z wymaganiami zarówno polskiego, jak i europejskiego nadzorcy.

Oba układy sprawozdań, wraz z funkcjami eksportu danych i wydruków, dostępne są w jednolitej formie w jednej aplikacji. Proces konwersji nie wymaga dodatkowego zaangażowania ze strony osoby przygotowującej sprawozdania.

Konwerter oparty jest o aplikację aSISt, dzięki czemu może być wykorzystywany zarówno jako rozbudowa istniejącej infrastruktury, jak i jako zupełnie nowe narzędzie, odrębne w stosunku do systemu sprawozdawczego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem wersji demonstracyjnej Konwertera aSISt lub mają Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu.

CESOP
BSP2
SInF
Ujawnienia
MREL/TLAC