inSISt to walidator XBRL, który pozwala na weryfikację zgodności sprawozdania XBRL (instancji XBRL) z definicją sprawozdania (taksonomią XBRL). Umożliwia on sprawdzenie poprawności przygotowanych sprawozdań przed ich wysłaniem do NBP oraz regulatorów europejskich (EBA, EIOPA).

W nowoczesnych systemach sprawozdawczych XBRL, walidator XBRL odgrywa rolę kluczową w całym łańcuchu przetwarzania danych.

Od czasu, kiedy oprócz formy sprawozdania weryfikowana jest również jego zgodność z regułami walidacyjnymi (regułami poprawności) publikowanymi w postaci XBRL Formula, zastosowanie walidatora przed wysłaniem sprawozdania jest niezbędne.

inSISt jest wydajnym, spełniającym wszystkie wymogi i standardy walidatorem dla sprawozdań ITS.

inSISt może być stosowany w różnych konfiguracjach architektury technicznej:

 • jako walidator wbudowany w system sprawozdawczy aSISt,
 • w wersji desktop – bez konieczności budowania odrębnej infrastruktury technicznej,
 • w wersji serwer – dostęp do walidatora realizowany jest za pomocą web-services, co umożliwia integrację z praktycznie dowolnym systemem,
 • w wersji EJB – do wbudowania w dedykowaną aplikację serwerową uruchamianą na serwerze aplikacyjnym (np. WebLogic).

inSISt dostarczany jest razem z usługami aktualizacyjnymi gwarantującymi spójność z aktualnymi taksonomiami NBP oraz EBA i EIOPA.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

  | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
  | Polityka Prywatności |

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

  Dział Sprzedaży i Marketingu
  +48 515 985 555
  +48 515 178 280
  +48 695 711 771

  Dział Projektów
  + 48 693 693 641

  Dział Rachunkowości
  +48 690 290 033

  Zarząd
  +48 504 207 613

  DANE REJESTROWE

  FINGO sp. z o.o.
  Plac Powstańców Śląskich 7
  53-329 Wrocław

  NIP: 8942683871
  REGON: 932670710

  Kapitał zakładowy: 62.500,00 zł, w pełni opłacony

  Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
  KRS: 0000020323