WDROŻENIE SYSTEMU EON W Banku Spółdzielczym w Brodnicy

O FIRMIE

Bank Spółdzielczy w Brodnicy powstał w 1862 roku i jest obecnie jednym z najstarszych funkcjonujących banków w Polsce. W 2016 roku jako pierwszy wystąpił z instytucji zrzeszającej z powodzeniem prowadząc samodzielną działalność. W ciągu ostatnich lat BS Brodnica stał się nowoczesną instytucją finansową, dzięki rozwojowi zarówno oferty dla Klientów jak i korzystania z najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych. Łącząc nowoczesność z tradycją spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów.   

Problem

Sprawozdawczość obligatoryjna ulega ciągłej transformacji. Od kilku lat jej zakres dynamicznie się zwiększa i obejmuje swoim zasięgiem kolejne obszary działalności bankowej. Dziś ilość sprawozdań sięga już kilkudziesięciu w skali miesiąca. Każde kolejne sprawozdanie czy rozbudowa już istniejących wymaga od Banku nowych zasobów na serwerach jak też często inwestycji w stacje komputerowe poprawiające wydajność i szybkość działania systemów do przygotowania wymaganych zestawień. 

Kamil Pabich – dyrektor Departamentu Ryzyka w BS Brodnica 

W wielu obszarach obecnie obserwujemy dynamiczny rozwój technologii. Instytucje finansowe zmuszone są jednocześnie do szukania nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań oraz oszczędności.  

W ostatnich latach wzrastają również obowiązki sprawozdawcze, zarówno pod względem liczby jak i objętości sprawozdań np. Baza Statystyki Płatniczej BPS2. Wymusza to potrzebę skalowania maszyn do ich przetwarzania, zapewnienia stabilności i ciągłości działania systemu sprawozdawczego.  

Kluczowym elementem wdrożenia rozwiązań chmurowych w przypadku bankowości jest spełnienie komunikatu UKNF dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej. Dokument ten definiuje model referencyjny stosowania usług chmury obliczeniowej, na który składają się:  

 • wytyczne stosowania
 • wytyczne do klasyfikacji i oceny informacji 
 • wytyczne do szacowania ryzyka
 • minimalne wymagania dla przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej
 • zasady informowania UKNF o zamiarze przetwarzania lub przetwarzaniu informacji w chmurze obliczeniowej. 

Przed przeniesieniem usług technologii informacyjnej do chmury, instytucje finansowe muszą zadbać o minimalizację ryzyka oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych, co wymaga dokładnego przeanalizowania ryzyk związanych z tym procesem oraz zastosowania odpowiednich strategii. 

Analizując możliwości i zasadność przeniesienia procesów sprawozdawczych do rozwiązań chmurowych jako podstawowe aspekty braliśmy pod uwagę utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz podniesienie poziomu efektywności tego procesu. 

Grzegorz Głowacki – członek Zarządu ds. informatyki i innowacji BS Brodnica 

Migrator oracle2derby nie był przygotowany na dodatkowe tabele, które wykraczają poza zakres schematu bazodanowego w systemie aSISt. 

Czas wdrożenia systemu eON w banku pokrywał się z okresem sprawozdawczym, dlatego istotne było, aby cały proces nie zakłócił przygotowania i wysyłki raportów.  

ROZWIĄZANIE

eON to chmurowe rozwiązanie do sprawozdawczości obligatoryjnej. Aplikacja ta w modelu SaaS umożliwia pracę poprzez przeglądarkę, bez konieczności instalacji na infrastrukturze Klienta. 

Nowoczesne technologie wykorzystane w aplikacji w pełni zapewniają wysoką wydajność systemu. Dzięki czemu przygotowanie sprawozdania jest bardzo efektywne. Natomiast dzięki walidatorowi XBRL posiadającemu funkcję walidacji w czasie rzeczywistym, klient zyskuje pewność, że wygenerowane raporty są zgodne z wymogami nadzorcy.  

Dzięki dodatkowemu pakietowi Compliance, Klient podczas przygotowywania dokumentacji dla UKNF mógł korzystać ze wsparcia ICO i dokumentacji przygotowanej przez FINGO. Pakiet gwarantował dedykowane wsparcie do momentu złożenia dokumentów w KNF.  

Stworzona została przestrzeń do komunikacji, dzięki czemu każda ze stron miała możliwość szybkiej reakcji na zadane pytania.  

REZULTAT

Dostarczone przez FINGO rozwiązanie przyniosło BS w Brodnicy wiele korzyści: 

 • zwiększenie efektywności procesu sprawozdawczego
 • minimalizacja ryzyka i zapewnienie bezpieczeństwa danych: przeniesienie procesów sprawozdawczych do chmury obliczeniowej zostało dokładnie przeanalizowane pod kątem ryzyka
 • oszczędność zasobów: rozwiązanie chmurowe pozwoliło uniknąć konieczności inwestycji w serwery i stacje komputerowe
 • wsparcie podczas procesu przygotowywania dokumentacji dla UKNF
 • efektywna komunikacja: dodatkowa przestrzeń do komunikacji między bankiem a dostawcą umożliwia szybką reakcję na pytania i wątpliwości.

System eON działa w chmurze obliczeniowej, co zdecydowanie poprawia sprawność działania i pozwala zaoszczędzić czas na przygotowanie sprawozdań. Swoim zakresem rozwiązanie to obejmuje praktycznie 100% sprawozdawczości kierowanej do NBP i BFG. 

Kamil Pabich – dyrektor Departamentu Ryzyka w BS Brodnica 

Katarzyna Obiała

Poruszam się w świecie marketingu już od ponad 15 lat. Zgodnie z ideą marketingu 360º działam w wielu jego obszarach —  pomagam zwiększać świadomość marki, budować lojalność Klientów, a przede wszystkim generować sprzedaż. Moje motto: “Szaleństwem jest robić wciąż to samo      i oczekiwać różnych rezultatów” (A. Einstein)   

Read More

Wdrożenie systemu eON w Blue Media

O kliencie

Blue Media działa od 1999 r. i jest jedną z największych spółek technologiczno-finansowych w Polsce. Świadczy usługi dla sektora finansowego, telekomunikacyjnego i ecommerceSpółka jako pierwsza w Polsce, wprowadzała rozwiązania finansowe, które dziś wydają się oczywiste: doładowania telefonów komórkowych online (2002 r.), szybkie płatności za rachunki przez internet (2011 r.), system przelewów międzybankowych BlueCash (2011 r.), czy automatyczne płatności na autostradach przy pomocy aplikacji Autopay (2019 r.). W 2022 r. za pośrednictwem produktów Blue Media dokonano ok. 600 mln transakcji, a przychód firmy wyniósł ponad 1 mld zł. Z usług Blue Media korzysta aktualnie ok. 35 tysięcy firm, a z płatności online, w każdym miesiącu – ok. 10 mln klientów. 

PROBLEM

W 2023 roku pojawił się nowy obowiązek sprawozdawczy – Baza Statystyki Płatniczej 2, którego autorem i organem nadzorującym jest Narodowy Bank Polski. Baza ma na celu gromadzenie danych, które pozwolą Narodowemu Bankowi Polskiemu dokonywać pełniejszych okresowych ocen funkcjonowania polskiego systemu płatniczego oraz przesyłać do EBC dane wymagane wobec państw członkowskich UE w zakresie statystyk płatniczych. Ze względu na zakres raportowanych danych, nowa regulacja, stanowi z pewnością duże wyzwanie dla Krajowych Instytucji Płatniczych. 

Konieczne było znalezienie rozwiązania, które efektywnie przeliczy dane i wygeneruje poprawne sprawozdanie w formacie XBRL. Dane za I kwartał 2023 r. należy przekazać do końca kwietnia 2023 r. W związku z tak ograniczonym terminem na przygotowanie się do raportowania, system musi mieć krótki czas wdrożenia, który nie wymaga dodatkowych inwestycji w infrastrukturę. 

Jednym z istotnych elementów wdrożenia raportowania BSP2, jest opracowanie danych sprawozdawczych oraz sposobu ich integracji co może stanowić pewne wyzwanie dla instytucji, która do tej pory nie przygotowywała raportów w formacie XBRL.

Rozwiązanie

eON to chmurowe rozwiązanie umożliwiające przygotowanie sprawozdań obligatoryjnych. Aplikacja, która funkcjonuje w modelu SaaS, umożliwia pracę poprzez przeglądarkę, bez konieczności instalacji na infrastrukturze klienta.  

Dzięki nieustannemu utrzymywaniu aktualności taksonomii BSP2, w momencie dostarczenia aplikacji do klienta – jest ona w pełni gotowa na raportowanie.  

System daje możliwość przygotowania sprawozdań w niezwykle efektywny sposób. Wykorzystanie nowych technologii zapewnia wysoką wydajność narzędzia, nawet podczas pracy na dużych wolumenach. Sprawozdanie, które jest przygotowane w formacie XBRL, jest gotowe do wysyłki do Narodowego Banku Polskiego.  

Wbudowany walidator XBRL z funkcjonalnością walidacji w czasie rzeczywistym, gwarantuje poprawność raportów zgodnie z wymogami NBP. Dział realizacji wprowadził klienta w podstawy budowy sprawozdań XBRL, dzięki czemu mogą samodzielnie przygotować dane do sprawozdania w formacie CSV, który znakomicie ułatwia integrację różnorodnych systemów źródłowych.  

FINGO zostało pozytywnie ocenione jako dostawca nowego systemu do sprawozdawczości obligatoryjnej. Ocena narzędzia i dostawcy została przeprowadzona przez Blue Media na podstawie danych przekazanych przez Dział Compliance FINGO w ankiecie outsourcing ISO AML RODO 2022. 

Mechanizmy bezpieczeństwa zostały oparte na następujących standardach i normach: ISO 27001, ISO 22301, ISO 27017, ISO 27018 oraz CSA STAR. 

rezultat

Dzięki wykorzystaniu aplikacji eON, Blue Media może efektywnie przygotować właściwy raport w formacie XBRL. Całość infrastruktury znajduje się po stronie dostawcy więc aby rozpocząć pracę — wystarczy dostęp do przeglądarki. 

FINGO zapwnia kompleksowe wsparcie zarówno z poziomu obsługi systemu, jak i przygotowania danych do sprawozdania w wybranym formacie integracji np. CSV. Dodatkowo przyjazny i intuicyjny interfejs, pozwala nowym użytkownikom sprawnie przejść przez proces tworzenia raportu, co zdecydowanie pozwala skoncentrować się na jego merytorycznych aspektach.

Katarzyna Obiała

Poruszam się w świecie marketingu już od ponad 15 lat. Zgodnie z ideą marketingu 360º działam w wielu jego obszarach —  pomagam zwiększać świadomość marki, budować lojalność Klientów, a przede wszystkim generować sprzedaż. Moje motto: “Szaleństwem jest robić wciąż to samo      i oczekiwać różnych rezultatów” (A. Einstein)   

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

  | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
  | Polityka Prywatności |

  Read More