aSISt – aplikacja do obsługi sprawozdawczości zagregowanej

aSISt to modułowy system sprawozdawczy pozwalający na przygotowanie sprawozdań obowiązkowych do Nadzorcy. Dzięki zastosowaniu modułów dodatkowych można go dostosować indywidualnie do potrzeb klienta. Dodatkowo aSISt jest systemem „z półki”, tj. bardzo łatwym w instalacji, bez konieczności asysty technicznej ze strony dostawcy oraz gotowym do bezpłatnego wypróbowania przed zakupem.

Modułowa konstrukcja aSISt pozwala w sposób elastyczny kształtować konfigurację systemu pod kątem liczby użytkowników, którzy pracować będą z aplikacją, funkcjonalności systemu sprawozdawczego opartego na taksonomii XBRL oraz zakresu obsługiwanych sprawozdań.

aSISt BASIC

aSISt BASIC to podstawowa, desktopowa wersja aplikacji sprawozdawczej aSISt. Wybierana jest przez użytkowników, którzy poszukują narzędzia do wizualnego uzgadniania sprawozdań.

Wariant ten dostępny jest „z półki”, co daje możliwość korzystania z produktu od razu po otrzymaniu licencji, bez konieczności wdrożenia i integracji systemów. aSISt BASIC Posiada szeroki wachlarz formatów importu i eksportu danych tj. XBRL, CSV czy XLSX. Wersja ta ma wbudowany walidator XBRL oraz XBRL formula. Zawiera pakiet sprawozdań zgodny z europejskim standardem ITS.

aSISt STANDARD

aSISt STANDARD to rozszerzenie pakietu BASIC, który pozwala na zautomatyzowanie zasilania sprawozdania danymi, co znacznie usprawni pracę zespołu sprawozdawczego. Wdrożenie aplikacji skupia się na wpasowaniu jej w istniejącą w banku infrastrukturę Klienta „taką jaka jest”, czyli bez konieczności jej modyfikacji. Wariant ten dedykowany jest użytkownikom poszukującym efektywnego systemu sprawozdawczego. Pozwala na pracę wielu użytkowników jednocześnie. Dzięki modułowi data automation umożliwia integrację danych (aS-DataCalc) oraz wydajne mapowania danych. Wersja ta pozwala użytkownikom na dostęp do wygenerowanych raportów za pomocą przeglądarki www.

aSISt AUTOMATED

aSISt AUTOMATED to najbogatszy pakiet aSISt pozwalający na zwiększenie efektywności procesów sprawozdawczych poprzez ich automatyzację i ograniczenie roli użytkowników do wersyfikacji i rekoncyliacji sprawozdań.

Posiada moduł automatyzacji procesów sprawozdawczych – aS-WorkFlow pozwalający na uruchamianie procesów bez udziału użytkownika (pobieranie, agregacja i wyliczanie sprawozdań). Procesy sprawozdawcze uruchamiane są automatycznie za pomocą komponentu web-services w łańcuchu przetwarzania jako przedłużenie procedur „end of day”, „end of month” lub poprzez korporacyjny system klasy work-flow.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

  | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
  | Polityka Prywatności |

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

  Dział Sprzedaży i Marketingu
  +48 515 985 555
  +48 515 178 280
  +48 695 711 771

  Dział Projektów
  + 48 693 693 641

  Dział Rachunkowości
  +48 690 290 033

  Zarząd
  +48 504 207 613

  DANE REJESTROWE

  FINGO sp. z o.o.
  Plac Powstańców Śląskich 7
  53-329 Wrocław

  NIP: 8942683871
  REGON: 932670710

  Kapitał zakładowy: 62.500,00 zł, w pełni opłacony

  Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
  KRS: 0000020323